Jotaplast 17 lít

1,008,000 675,000

Jotaplast đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản nhất của sơn nội thất. Sản phẩm dễ thi công và có độ che phủ tốt.\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Sản phẩm: Sơn nội thất
Khu vực sử dụng: Tường, Trần

\r\n

\r\n

  \r\n

 • Che phủ tốt
 • \r\n

 • Dễ thi công
 • \r\n

 • Độ dàn chảy cao
 • \r\n

 • Màng sơn bóng mờ
 • \r\n

 • Thân thiện với môi trường
 • \r\n

\r\n

Call Now Button